Mobilni internet

U modernom je svijetu mobilni telefon najbitniji pratitelj, a sada Vam je sa airBalticcard mobile internet postao dostupan i tijekom putovanja. Sada možete brzo i lako pregledavati ne samo wap stranice, već i opsežne matične stranice u 108 zemalja svijeta ! Danas GPRS internet na telefonu nudi i mnogo više mogućnosti: čitati i slati e-poštu, pratiti vijesti iz bilo kojeg područja života, igrati igrice, gledati fotografije i videozapise. airBalticcard mobile pruža mogućnost svakome turistu i biznismenu da povoljno ostane na vezi tijekom cijelog putovanja, koristeći  se pritom ekonomičnom vezom i GPRS internetom. Plaćate samo za poslani/primljeni promet, a ne za vrijeme provedeno online.

Za aktivaciju usluge GPRS interneta treba podesiti GPRS postavke.

Automatsko podešavanje GPRS Vašeg telefona
Na Vašem mobilnom telefoinu birajte kombinaciju dugmadi: *#06#. Na ekranu telefona pojavljuje se IMEI (ser. br. Vašeg telefona)
Poslati

Vaš zahtjev je poslan.

  • Što je IMEI ?

    Na Vašem telefonu birati sljedeću kombinaciju dugmadi: *#06#  Na ekranu telefona pojavljuje se IMEI broj Vašeg telefona (serijski broj).
  • Ručno podešavanje

    Ako Vaš telefon ne podržava automatske postavke GPRS, unesite postavke ručno, u skladu sa uputama iz priručnika Vašeg telefona: APN (pristupna točka): send.ee Korisničko ime: broj Vaše kartice airBalticcard (3725XXXXXXX) Lozinka: prazno polje (nema).
  • Što činiti ako se ne uspijete priključiti na internet ?

    Za pravilan rad Vaše SIM kartice morate izbrisati iz Vašeg telefona postojeće GPRS postavke  ostalih operatera. Postavke za internet se obična nalaze u direktorijima telefona naziva "Browser" (pretraživač), "Services" (usluge), "Internet" i slično.