nadoplata računa za potrošeno vrijeme razgovora

airBalticcard mobile preporučuje da pratite stanje Vašeg računa i da na vrijeme obnavljate
iznos, kako biste bez prepreka mogli koristiti mobilnu vezu.

Za neprekidno nadoplaćivanje računa, airBalticcard mobile je uveo funkciju automatske
nadoplate računa.
Postavke za ovu uslugu postavljate u Vašem "osobnom kutku".

Nadoplata računa airBalticcard mobile može se vršiti na više načina:

Nadoplata kreditnom karticom Visa ili MasterCard, online, u Vašem "osobnom kutku".
Nadoplata bankovskom doznakom u Vašem "osobnom kutku".
Bonovima za nadoplatu koji se kupuju prilikom putovanja avionom ili na blagajnama
avioprijevoznika airBaltic.