airBalticcard Mobile classic

Ova ponuda uključuje samo SIM karticu. Nadopuna računa moguća je online, u odjeljku "osobni kutak". Besplatna dostava narudžbe preporučenim pismom, uobičajenom pošiljkom.€ 10
kupiti

airBalticcard Mobile classic 30

Dobivate SIM karticu u pola cijene. Ova ponuda uključuje 30 eura na računu,  besplatnu dostavu narudžbe preporučenim pismom, običnom poštom.€ 35
kupiti

airBalticcard Mobile classic 50

Dobivate SIM karticu besplatno. Ova ponuda uključuje 50 eura na računu kartice i besplatnu dostavu narudžbe, preporučenim pismom, običnom pošiljkom.€ 50
kupiti

airBalticcard Mobile American Dream

Sve prednosti naše classic kartice, te posebna tafira za SAD i Kanadu:
dolazni pozivi
0,00 euro/min,
odlazni 0,39 euro/min.
Ova ponuda uključuje samo SIM karticu.
Nadopuna računa moguća je online u  odjeljku "osobni kutak".
Besplatna dostava narudžbe preporučenim pismom, običnom poštom.€ 15
kupiti

airBalticcard Mobile American Dream 30

Dobivate SIM karticu jeftinije.
Sve prednosti naše classic kartice, te posebna tarifa za SAD i Kanadu;
dolazni pozivi
0,00 euro/min, 
odlazni pozivi
0,39 euro/min,
uključujući 30 eura na računu.
Ova ponuda uključuje besplatnu dostavu narudžbe preporučenim pismom, običnom pošiljkom.€ 40
kupiti

airBalticcard Mobile American Dream 50

Dobivate SIM karticu besplatno. Sve prednosti naše classic kartice i posebna tarifa za SAD i Kanadu:
dolazni pozivi
0,00 euro/min,
odlazni pozivi
0,39 euro/min,
uključujući 50 eura na računu.
Ova ponuda uključuje besplatnu dostavu narudžbe preporučenim pismom, običnom poštom.€ 50
kupiti

Osiguranje na godinu dana

Ovo osiguranje pruža Vam mogućnost da u roku od godine dana od kupnje besplatno zamijenite izgubljenu telefonsku karticu.€ 3
kupiti

Doživotno osiguranje

Ovo osiguranje Vam pruža mogućnost besplatne zamjene izgubljene telefonske kartice, bez vremenskog ograničenja.€ 9
kupiti

VIP number airBalticcard classic

Ova ponuda uključuje SIM karticu airBaltic Mobile-a s Vašim odabranim VIP brojem sa liste.
Uključeno je 10 eura na računu kartice i besplatna dostava narudžbom preporučenim pismom, uobičajenom pošiljkom .cijena od€ 75
kupiti

Micro-SIM airBalticcard Mobile classic

airBalticcard Mobile Micro SIM kartica za korištenje u iPhone 4 telefonima. Veličina Micro SIM kartice: 12mm x 15mm. Ova ponuda uključuje i SIM karticu. Dopuna računa moguća kroz odjeljak "osobni kutak". Besplatna dostava robe preporučenim pismom, običnom poštom.€ 15.00
kupiti