Zaštita podataka

Zaštita osobnih podataka jedan je od najvažnijih aspekata učinkovitosti usluga za Kupce airBalticcard-a

Operater mobilne telefonije vrši obradu osobnih podataka u skladu sa zakonom o zaštiti osobnih informacija i u skladu sa drugom pravnom regulativom važećom na teritoriju republike Latvije, a također i temeljem Ugovora sklopljenog sa Kupcem i uz suglasnost Kupca.  

Davanje podataka Kupca trećim licima može operater mobilne telefonije uraditi samo nakon dobivanja odobrenja od Kupca, ili u okviru pravnih obveza i kriminalnog gonjenja.

Operater mobilne telefonije koristi alat za kodiranje podataka ‘’Extended Validation SSL123-certificate’’ koji kodira podatke  sa 256 Bit-a, od svjetski vodeće kompanije za certifikate kodiranja Thawte Inc. Ovaj SSL certifikat vrši provjeru imena domena i opcionalno koristi 256-bitno kodiranje kod pristupa web-stranicama, poštanskim serverima i drugim dodacima koji su neopasni po pitanju prijevare ili phishinga.  

Nadzorno tijelo
Consumer Rights Protection Centre (Centar za zaštitu prava Kupca - CRPC)
Ministarstvo gospodarstva Republike Latvije
Riga, ulica K.Valdemara 157, LV-1013
e-pošta: ptac(at)ptac.gov.lv
Tel.:  +371 65452554