informacije o kompaniji

pravna adresa:
SIA Telecom Discount
ulica A.Caka 83/85-39
LV-1011, Riga
Latvija

poštanska adresa:
SIA Telecom Discount
ulica Satiksmes 2
P.P. № 30
LV-1004, Riga
Latvia
 

MB poduzeća 40003740779
broj uplatitelja PDV-a LV40003740779

licencija za pružanje usluga mobilne telefonije br. S00141 от 15.05.2005

web-sajt: http//www.airbalticcard.com
e-pošta: info@airbalticcard.com