odgovornost

Od 2005. godine poduzeće Telecom Discount pruža putnicima avio-kompanije AirBaltic usluge veza mobilne telefonije u biznis-klasi, po dostupnim cijenama. airBalticcard mobile je jedinstven proizvod: sredstvo za telekomunikaciju sa "nula" roaming naplate, sa besplatnim dolaznim pozivima u desecima zemalja i jeftinim odlaznim pozivima po cijelome svijetu.    

SIA Telecom Discount omogućuje međunarodni roaming koji konačno postaje dostupnim  kako za privatne, tako i za biznis korisnike, i  kao međunarodni operater  ruši barijere u komuniciranju te unapređuje međunarodnu  komunikaciju bez ograničenja.    

Naš je ideal svijet neograničenih mogućnosti komuniciranja ljudi. Godinama rušimo stereotipe - skupoću međunarodnoga  roaminga i putovanja u inozemstvo i s njima vezane visoke troškove veza. Veseli nas da naš rad koji briše  nevidljive i neosjetljive  barijere komuniciranja među ljudima ide naprijed koracima od sedam milja, zahvaljujući stabilnosti i dostupnosti visokokvalitetnih  airBalticcard mobile veza.            

Mobilna veza postala je nedjeljivi dio života ljudi općenito, kako u kući, tako i u inozemstvu. Rad SIA Telecom Discount operatora mobilne veze važna je  društvena funkcija.   Mi snosimo ogromnu odgovornost pred svim našim pretplatnicima, putnicima aviokompanije airBaltic,  i društvom općenito. Jedan od najbitnijih faktora našeg uspjeha je spoznaja o stupnju naše odgovornosti.